ägare av bil gratis Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • nordea lånekalkyl privatlån
  • trygg hansa skadeanmälan bil adress
  • materialmännen vimmerby utemöbler
  • kudde spädbarn sidan
  • byggnadskreditiv ränta 2016
  • helstekt kyckling i ugn med gräddsås

excel kalender 2017 österreich gräsklippare test handdriven Bild: Thinkstock

södertörns brandförsvar ekerö

spårvagn stockholm betala Operation av halsmandlar kan påverka immunförsvaret

östra sjukhuset infektion telefon Att operera bort tonsillerna på barn kopplas i en observationsstudie till ökad risk att drabbas av infektionssjukdomar och allergi. Intressanta resultat menar registerhållare för svenska kvalitetsregistret för tonsilloperation.

Annons:
Joacim Stalfors
Bild: Charlotta Sjöstedt

italienska köttbullar i tomatsås citron Operation av tonsiller och/eller adenoidkörtlar kan kopplas till två till tre gånger ökad risk att drabbas av sjukdomar i övre luftvägarna som rinit och bronkit.Det är slutsatserna från ett internationellt forskarlag som tittat på patientdata från strax över en miljon danska barn.
– Den studien är intressant och välgjort och pekar på att operation kan ha effekt på andra sjukdomar senare i livet. Det beror förmodligen inte på att vävnaden är borttagen utan på att en funktion i immunsystemet har förändrats, säger Joacim Stalfors, specialist inom öron-näsa-halskirurgi och registerhållare för det svenska tonsilloperationsregistret

stenströms feminine blouse Studiematerialet innehöll uppgifter om omkring 60 00 barn som genomgått operation antingen av tonsillerna eller de adenoida körtlar som sitter bakom näsan, eller både och. Samtliga hade opererats före nio års ålder.

talade om geniknölar Forskarna kopplad uppgifter om ett stort antal diagnoser från patientdataregister mellan 10 och 30 år efter ingreppet och jämfördes hur ofta de opererade barnen fick dessa diagnoser jämfört med icke-opererade.

laserbehandling vårtor jönköping I analysen tittade de på vad de kallar numbers neaded to harm, NNH, vilket beskriver hur många som behöver opereras innan någon drabbas av en viss negativ konsekvens. För både tonsill- och adenoidoperation var NNH enligt deras beräkningar runt 40 för astma. Det innebär att efter 40 operationer hade en extra person utvecklat astma vid 30 års ålder. Det motsvarar en absolut riskökning på omkring 2,5 procent. För kol, som är en betydligt mer ovanlig diagnos i åldersspannet, var NNH 349.  

škola matija gubec gornja stubica I Sverige opereras omkring 7 000 barn om året för tonsiller eller adenoider. Joacim Stalfors säger att man i Danmark till skillnad från i Sverige ofta tar bort hela halsmandeln.
– Här klyver vi oftast halsmandeln och tar bort den vävnad som sticker ut och täpper till svalget, så kallad tonsillotomi. Det gör att de danska resultaten är svåra att generalisera till Sverige.

körkortsprovet antal frågor Han säger också att resultatet av analysen ska ställas i förhållande till skälen varför man opererar halsmandlar och adenoider vilka är återkommande infektioner, snarkning och sömnapné.
– All som har barn vet att detta kan innebära lidande för hela familjen, säger han.

förhindra spridning av magsjuka Forskarna korrigerade i studien för flera parametrar som till exempel högt blodtryck, diabetes, födelsevikt och socioekonomiska markörer. Däremot har de inte tagit hänsyn till om patienterna eller deras föräldrar rökte, något de själva upp som en svaghet med analysen eftersom rökning är en välkänd riskfaktor för att utveckla sjukdomar i luftvägarna.

brillor på engelska I en ledarkommentar till artikeln, skriver Richard Rosenfelt, professor i otolaryngologi vid Suny Downstate Medical Center i New York, USA, att analysen är men att det finns flera svagheter med analysen, där en av de viktigaste är just att man inte tagit hänsyn till om föräldrar eller patienter rökte.

ekonomiassistent utbildning distans borås pojknamn på ei Läs abstract till studien:

mest hälsosamma livsmedel fällkniven f1 pro amazon

göra ost utan löpe Kommentarer